The Zoological Research Museum Alexander Koenig

is a research museum of the Leibniz Association

Staff

Name Organisatorische Einordnung Tel Fax Email
Kück, Patrick Dr. Chair Systematic Zoology 404 212 patrick_kueck [at] web [dot] de
Kukowka, Sandra Evolutionary Genomics 343 295 s [dot] kukowka [at] leibniz-zfmk [dot] de
Kurzrock, Katharina Dipl. Biol. Ichthyology 212 K [dot] Kurzrock [at] zfmk [dot] de
La Roche, Annette Administration 231 212 a [dot] laroche [at] leibniz-zfmk [dot] de
Lambertz, Markus Dr. Herpetology 212 m [dot] lambertz [at] leibniz-zfmk [dot] de
Langen, Kathrin Dr. Metabarcoding 354 295 k [dot] langen [at] leibniz-zfmk [dot] de
Lazić, Marko Dr. Herpetology 253 212 marko [dot] m [dot] lazic [at] gmail [dot] com
Lenz, Heike Administration 203 212 h [dot] lenz [at] zfmk [dot] de
Levermann, Eva-Maria Directorate 201 202 emlevermann [at] netcologne [dot] de
Ley, Jos Animal Keeper 274 212 info [at] leibniz-zfmk [dot] de
Lindenmeier, Miriam Biohistoricum 405 212 M [dot] Lindenmeier [at] leibniz-zfmk [dot] de
Liu, Weixin MSc Myriapoda 425 212 da2000wei [at] 163 [dot] com
Madge Pimentel, Iris Herpetology 212 s6irismp [at] uni-bonn [dot] de
Mahnke, Annkatrin Herpetology 212 mahnkea92 [at] gmail [dot] com
Maniei, Fatemeh Phylogenetic 243 212 zmb [at] leibniz-zfmk [dot] de
Mannert-Maschke, Muriel Events 238 212 M [dot] Mannert [at] leibniz-zfmk [dot] de
Marten, Hermann IT-Department 285 212 h [dot] marten [at] zfmk [dot] de
Marx, Rainer Dr. Lepidoptera 360 212 info [at] leibniz-zfmk [dot] de
Matthiä, Tim Public Relations and Communication, Events 229 212 t [dot] matthiae [at] zfmk [dot] de
Mayer, Christoph Dr. Statistical Phylogenetics and Phylogenomics, Staff Council 403 212 C [dot] Mayer [at] zfmk [dot] de
Meid, Sandra Dr. Biodiversity Informatics 424 295 s [dot] meid [at] leibniz-zfmk [dot] de
Melenk, Wolfgang E. Coleoptera 225 212 w [dot] melenk [at] leibniz-zfmk [dot] de
Mengual, Ximo Dr. Diptera 292 212 x [dot] mengual [at] zfmk [dot] de
Meurer, Horst Taxidermy 268 212 praeparation [at] leibniz-zfmk [dot] de
Meyers, Eva Herpetology 245 212 e [dot] k [dot] m [dot] meyers [at] gmail [dot] com
Middelhoff, Sandra Administration 214 212 s [dot] middelhoff [at] zfmk [dot] de
Miesen, Friedrich Wilhelm MSc Ichthyology 431 212 f [dot] w [dot] miesen [at] googlemail [dot] com
Misof, Bernhard Prof. Dr. Centre for Molecular Biodiversity Research, Chair Molecular Biodiversity Research 289 295 b [dot] misof [at] leibniz-zfmk [dot] de
Möcklinghoff, Lydia Ornithology 329 212 moecklinghoff [dot] zfmk [at] uni-bonn [dot] de
Moenikes-Peis, Ruth Directorate 201 202 secretary [at] zfmk [dot] de
Montermann, Christian Mammalogy 264 c [dot] montermann [at] zfmk [dot] de
Moritz, Leif BSc Myriapoda 423 212 s6lemori [at] uni-bonn [dot] de
Müller, Philipp Herpetology 253 212 pmuell17 [at] smail [dot] uni-koeln [dot] de
Nani Undap, Nani Undap Phylogenetic 242 212 n [dot] undap [at] leibniz-zfmk [dot] de
Nania, Dario Herpetology 212 s6danani [at] uni-bonn [dot] de
Neitscher, Eva Education 224 212 e [dot] neitscher [at] zfmk [dot] de
Nemitz, Britta Taxidermy 268 212 praeparation [at] leibniz-zfmk [dot] de
Nicot, Elmar Property Caretaker, Staff Council 278 212 e [dot] nicot [at] zfmk [dot] de
Niesel, Thomas IT-Department 281 212 t [dot] niesel [at] zfmk [dot] de
Oeyen, Jan-Philip MSc Myriapoda 351 212 Janphilipoeyen [at] gmail [dot] com
Overmann, Matthias Ornithology 239 212 m [dot] overmann [at] leibniz-zfmk [dot] de
Papu, Adelfia MSc Phylogenetic 242 212 A [dot] papu [at] leibniz-zfmk [dot] de
Peters, Ralph S. Dr. Hymenoptera 290 212 r [dot] peters [at] leibniz-zfmk [dot] de
Peters, Gustav Dr. Mammalogy 262 212 g [dot] peters [at] zfmk [dot] de
Pfeifer, Maria Anna Biodiversity Informatics m [dot] pfeifer [at] zfmk [dot] de
Pilch, Tim Tobias Herpetology 245 212 tim [dot] pilch09 [at] gmail [dot] com
Platzen, Julia Herpetology 245 212 j [dot] platzen [at] leibniz-zfmk [dot] de
Podsiadlowski, Lars Dr. Molecular Laboratory, Centre for Molecular Biodiversity Research 356 295 l [dot] podsiadlowski [at] leibniz-zfmk [dot] de
Prieto Ramírez, Ana María Herpetology 245 212 prieto [dot] anamaria [at] gmail [dot] com
Proest, Maria Education 224 212 m [dot] proest [at] zfmk [dot] de

Pages