Das Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig

ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft

Link zur Leibnizgemeinschaft

Mitarbeiter/innen

Name Organisatorische Einordnung Tel Fax E-Mail
Werner, Jennifer Diptera 293 212 jennifer-werner [at] gmx [dot] de
Wesener, Thomas Dr. Myriapoda 425 212 t [dot] wesener [at] leibniz-zfmk [dot] de
Wilbrandt, Jeanne Graduiertenschule (GBR) 351 212 j [dot] wilbrandt [at] leibniz-zfmk [dot] de
Wipfler, Benedict Coleoptera 287 212 b [dot] wipfler [at] zfmk [dot] de
Wistuba, Ricarda MSc Präparation, Theriologie 268 212 Ric [dot] W [at] gmx [dot] de
Zander, Lisa Herpetologie 212 s6lizand [at] uni-bonn [dot] de
Ziegler, Thomas Prof. Dr. Herpetologie ziegler [at] koelnerzoo [dot] de
Ziesmann, Tanja MSc Graduiertenschule (GBR) 353 212 tziesmann [at] uni-bonn [dot] de

Seiten