Das Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig

ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft

Link zur Leibnizgemeinschaft

Mitarbeiter/innen

Name Organisatorische Einordnung Tel Fax E-Mail
Moenikes-Peis, Ruth Direktion 201 202 secretary [at] zfmk [dot] de
Montermann, Christian Dipl. Biol. Theriologie 264 c [dot] montermann [at] leibniz-zfmk [dot] de
Moris , Victoria Evolutionäre Genomik 421 212 zmb [at] leibniz-zfmk [dot] de
Moritz, Leif Myriapoda 423 212 s6lemori [at] uni-bonn [dot] de
Nagel, Levin Tierhaus 274 212 info [at] leibniz-zfmk [dot] de
Nani Undap, Nani Undap Phylogenetik 242 212 n [dot] undap [at] leibniz-zfmk [dot] de
Neitscher, Eva Dipl. Biol. Museumspädagogik 224 6213 e [dot] neitscher [at] leibniz-zfmk [dot] de
Nemitz, Britta Präparation 268 212 praeparation [at] leibniz-zfmk [dot] de
Nicot, Elmar Hausmeisterei, Personalrat 278 212 e [dot] nicot [at] leibniz-zfmk [dot] de
Niemann, Jonas Lehrstuhl Molekulare Biodiversitätsforschung 421 212 info [at] zfmk [dot] de
Niesel, Thomas IT-Bereich 281 212 t [dot] niesel [at] zfmk [dot] de
Noll, Niklas Statistische Phylogenetik und Phylogenomik 403 212 s6ninoll [at] uni-bonn [dot] de
Nottebrock, Gaby Lepidoptera 360 212 gnottebr [at] gmail [dot] com
Oeyen, Jan-Philip MSc Myriapoda 351 212 Janphilipoeyen [at] gmail [dot] com
Overmann, Matthias BSc Ornithologie 239 212 m [dot] overmann [at] leibniz-zfmk [dot] de
Oy, von, Rebecca Herpetologie 245 212 s6revono [at] uni-bonn [dot] de
Paraskevopoulou, Sofia Lehrstuhl Molekulare Biodiversitätsforschung 407 212 sofiapara [at] uni-bonn [dot] de
Peters, Gustav Dr. Theriologie 279 212 g [dot] peters [at] leibniz-zfmk [dot] de
Peters, Ralph S. Dr. Hymenoptera 290 212 r [dot] peters [at] zfmk [dot] de
Petersen, Hannah MSc Molekulare Taxonomie, Biobank 355 295 h [dot] petersen [at] leibniz-zfmk [dot] de
Petersen, Malte Dipl. Biol. Graduiertenschule (GBR) 295 mptrsen [at] uni-bonn [dot] de
Pfeifer, Maria Anna Biodiversitätsinformatik m [dot] pfeifer [at] zfmk [dot] de
Phillips, Anna MSc Ornithologie 212 anna [dot] phillips [at] senckenberg [dot] de
Podsiadlowski, Lars Dr. Molekularlabor, Zentrum für molekulare Biodiversitätsforschung 356 295 l [dot] podsiadlowski [at] leibniz-zfmk [dot] de
Prieto Ramírez, Ana María Herpetologie 245 212 prieto [dot] anamaria [at] gmail [dot] com
Proest, Maria Museumspädagogik 224 212 m [dot] proest [at] zfmk [dot] de
Proscurcin, Leonie Museumspädagogik info [at] zfmk [dot] de
Provataris, Panagiotis Lehrstuhl Molekulare Biodiversitätsforschung 407 212 zmb [at] zfmk [dot] de
Putnam, Devon Ornithologie 239 212 d [dot] putnam [at] leibniz-zfmk [dot] de
Quast, Björn Dr. Biodiversitätsinformatik 347 212 b [dot] quast [at] leibniz-zfmk [dot] de
Rao, Silvia Herpetologie 212 s6siraoo [at] uni-bonn [dot] de
Ray, Rena-Rebecca Dr. Theriologie 235 212 r [dot] ray [at] web [dot] de
Rduch, Vera Dr. Theriologie 371 212 v [dot] rduch [at] leibniz-zfmk [dot] de
Reich, Annbritt Herpetologie 245 212 annbritt [dot] reich [at] gmx [dot] de
Renziehausen, Tilo Coleoptera 287 212 TiloRenzie [at] web [dot] de
Rick, Stefanie Ornithologie 232 212 s [dot] rick [at] leibniz-zfmk [dot] de
Rings, Ursula Hymenoptera 212 info [at] zfmk [dot] de
Rödder, Dennis Dr. Herpetologie 252 212 d [dot] roedder [at] leibniz-zfmk [dot] de
Röder, Maik Biodiversitätsinformatik maikroeder [at] gmail [dot] com
Rohwedder, Dirk Hymenoptera 291 d [dot] rohwedder [at] zfmk [dot] de
Roitberg, Evgeni Dr. Herpetologie 249 212 eroit [at] web [dot] de
Rosleff Sörensen, Johannes Herpetologie 212 johannes [dot] soerensen [at] gmail [dot] com
Rühr, Peter Lehrstuhl Molekulare Biodiversitätsforschung 247 212 peter [dot] ruehr [at] gmail [dot] com
Rulik, Björn Dipl. Biol. Molekulare Taxonomie 373 295 b [dot] rulik [at] leibniz-zfmk [dot] de
Ruthsch , Angela Verwaltung 207 212 a [dot] ruthsch [at] leibniz-zfmk [dot] de
Saeed, Ammar Biodiversitätsinformatik 248 212 a [dot] saeed [at] leibniz-zfmk [dot] de
Sagorny, Christina Lara Myriapoda 423 212 s6chsago [at] uni-bonn [dot] de
Sartorius, Monika Hymenoptera 212 info [at] zfmk [dot] de
Schäffler, Livia Dr. Direktion 352 212 l [dot] schaeffler [at] leibniz-zfmk [dot] de
Scherges, Alice BSc Ornithologie 239 212 a [dot] scherges [at] leibniz-zfmk [dot] de

Seiten