Das Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig

ist ein Forschungsmuseum der Leibniz Gemeinschaft

Mitarbeiter/innen

Name Organisatorische Einordnung Tel Fax E-Mail
Putnam, Devon Ornithologie 232 212 d [dot] putnam [at] leibniz-zfmk [dot] de
Quast, Björn Dr. Biodiversitätsinformatik 347 212 b [dot] quast [at] leibniz-zfmk [dot] de
Rana, Pracheta Lepidoptera 360 212 prachetasrana [at] gmail [dot] com
Rduch, Vera Dr. Lehrstuhl Spezielle Zoologie, Theriologie 372 212 v [dot] rduch [at] leibniz-zfmk [dot] de
Regnet, Ruth Anastasia Herpetologie 245 212 regnet_ruth [at] hotmail [dot] com
Reifers, Saskia BSc Ausstellungskonzeption 282 212 s [dot] reifers [at] leibniz-zfmk [dot] de
Rödder, Dennis Dr. Herpetologie 252 212 d [dot] roedder [at] leibniz-zfmk [dot] de
Rohwedder, Dirk Hymenoptera 291 d [dot] rohwedder [at] zfmk [dot] de
Roitberg, Evgeni Dr. Herpetologie 249 212 eroit [at] web [dot] de
Rühr, Peter Lehrstuhl Molekulare Biodiversitätsforschung 247 212 peter [dot] ruehr [at] gmail [dot] com
Rulik, Björn Dipl. Biol. Arthropoda 373 295 b [dot] rulik [at] leibniz-zfmk [dot] de
Rumler-Somé, Awa IT-Bereich 130 212 A [dot] Rumler-Some [at] leibniz-zfmk [dot] de
Ruthsch , Angela Verwaltung 207 212 a [dot] ruthsch [at] leibniz-zfmk [dot] de
Saeed, Ammar Biodiversitätsinformatik 248 212 a [dot] saeed [at] leibniz-zfmk [dot] de
Schäffler, Livia Dr. Direktion, Forschungsnetzwerke 352 212 l [dot] schaeffler [at] leibniz-zfmk [dot] de
Schidelko, Kathrin Dipl. Biol. Ornithologie 230 212 k [dot] schidelko [at] leibniz-zfmk [dot] de
Schindler, Sylvie Verwaltung 208 212 S [dot] Schindler [at] leibniz-zfmk [dot] de
Schmidt-Loske, Katharina Dr. Biohistoricum 269 212 K [dot] Schmidt-Loske [at] zfmk [dot] de
Schmitz, Willibald Lepidoptera 360 212 info [at] leibniz-zfmk [dot] de
Schnell, Michael Zentrale Werkstätten 271 212 m [dot] schnell [at] leibniz-zfmk [dot] de
Schrage, Horst Lepidoptera 360 212 info [at] leibniz-zfmk [dot] de
Schuchmann, Karl-Ludwig Prof. Dr. Ornithologie 238 212 kl [dot] schuchmann [at] leibniz-zfmk [dot] de
Schütte, André Dipl. Biol. Molekulare Taxonomie 407 295 schuette [at] uni-bonn [dot] de
Schwarzer, Julia Dr. Lehrstuhl Molekulare Biodiversitätsforschung, Ichthyologie 426 212 j [dot] schwarzer [at] leibniz-zfmk [dot] de
Schyma, Katrin Verwaltung 210 212 K [dot] Schyma [at] leibniz-zfmk [dot] de
Seibt, Corinna Dipl. Biol. Ausstellungskonzeption, Personalrat 282 212 c [dot] seibt [at] leibniz-zfmk [dot] de
Seidel, Nathan BSc Lehrstuhl Spezielle Zoologie 404 212 nseidel [at] uni-bonn [dot] de
Singh, Neha MSc Diptera 293 212 N [dot] Singh [at] leibniz-zfmk [dot] de
Solé, Mirco K. Prof. Dr. Herpetologie 249 212 mksole [at] uesc [dot] br
Sömer, Tobias Verwaltung 203 212 t [dot] soemer [at] leibniz-zfmk [dot] de
Spanke, Tobias MSc Ichthyologie 401 212 t [dot] spanke [at] leibniz-zfmk [dot] de
Spieler, Marko Dr. Museumsschule 218 212 museumsschule [at] zfmk [dot] de
Stahl, Helmut Alexander-Koenig-Gesellschaft 280 212 H [dot] Stahl [at] leibniz-zfmk [dot] de
Stiels, Darius Dipl. Biol. Ornithologie 230 212 d [dot] stiels [at] leibniz-zfmk [dot] de
Stüning, Dieter Dr. Lepidoptera 220 212 d [dot] stuening [at] leibniz-zfmk [dot] de
Thormann, Birthe Dr. Lehrstuhl Spezielle Zoologie 406 295 birthe [dot] thormann [dot] zfmk [at] uni-bonn [dot] de
Thye, Marcus Museumspädagogik info [at] zfmk [dot] de
Tocha, Daniel Zentrale Werkstätten 272 212 d [dot] tocha [at] leibniz-zfmk [dot] de
Töpfer, Till Dr. Ornithologie 246 212 t [dot] toepfer [at] leibniz-zfmk [dot] de
Tschan, Georg F. Dr. Lepidoptera 411 212 g [dot] tschan [at] leibniz-zfmk [dot] de
Ulmen, Karin Coleoptera 287 332 k [dot] ulmen [at] leibniz-zfmk [dot] de
Vaartjes, Uwe Ausstellungsgestaltung, Sonderausstellungen 222 212 u [dot] vaartjes [at] leibniz-zfmk [dot] de
Vasilikopoulos, Alexis Lehrstuhl Molekulare Biodiversitätsforschung 407 212 zmb [at] zfmk [dot] de
Vicente Liz, André Herpetologie 249 212 andre [dot] v [dot] l [at] hotmail [dot] com
Viehmann, Joachim Lepidoptera 360 212 info [at] leibniz-zfmk [dot] de
Vila Nova, Marcos Ferreira Herpetologie 253 212 marcos [dot] ferreira [dot] vilanova [at] gmail [dot] com
von der Mark, Laura MSc Biobank, Molekulare Taxonomie 355 295 l [dot] vondermark [at] leibniz-zfmk [dot] de
Wägele, Heike Prof. Dr. Phylogenetik 241 295 h [dot] waegele [at] zfmk [dot] de
Wägele, J. Wolfgang Prof. Dr. Direktion, Lehrstuhl Spezielle Zoologie 200 202 w [dot] waegele [at] leibniz-zfmk [dot] de
Wagner, Thomas Prof. Dr. Coleoptera 212 thwagner [at] uni-koblenz [dot] de

Seiten